Lešení Petr Kaše (Slide 1)
Lešení Petr Kaše (Slide 2)
Lešení Petr Kaše (Slide 3)

Podmínky použití stránek

Webová prezentace a veškerý obsah www.leseni-kase.cz a dále i obsah všech ostatních poddomén “www.leseni-kase.cz“ je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
Jakékoliv neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách ale i dalších zákonů platných v České Republice. Pokud porušíte jakoukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat i prohlížet tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste získali či případně stáhli nebo vytiskli.

Všechny zveřejněné informace, materiály (a to jak v celku, tak i jejich jednotlivé části, včetně fotografií a dalších multimediálních komponent), které se nalézají na doméně “leseni-kase.cz“ nesmíte bez písemného souhlasu vlastníka domény “leseni-kase.cz“ žádným způsobem upravovat, reprodukovat, veřejně vystavovat,šířit či jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Bez souhlasu vlastníka není dovoleno užívat stránky domény “leseni-kase.cz“ jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany vlastníka domény “leseni-kase.cz“ v souladu s autorským zákonem, pokud není explicitně uvedeno jinak přímo v obsahu stránek.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zveřejněného obsahu, odstranění, doplnění obsahu provádí pouze a jedině vlastník domény “leseni-kase.cz“.

Některé informace jsou přebírány z jiných (externích zdrojů) a vlastník domény “leseni-kase.cz“ nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah či aktuálnost. Za odkazy na webové stránky třetích stran nenese vlastník domény “leseni-kase.cz“ žádnou zodpovědnost.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.

(Naposledy revidováno - červen 2013)

LEŠENÍ PETR KAŠE
Vitice 75, 281 06 Vitice, tel: +420 603 436 020, e-mail: info@leseni-kase.cz

Lešení